Песен – Стихотворение

“Песен” е стихотворение за нуждата от утеха, приемане и любов. Когато чуем и разпознаем тази песен на разбиране и утеха, ние откликваме и се разтоварваме. В нас се ражда надежда, и ние можем да продължим напред в новото. “Песен” – стихотворение за всички, които имат нужда да чуят глас на утеха и топлота.

Нека ти изпея песен –

да чуят твойте долини

да се разклатят белите мъгли

да се разтърсят планините

и да изригнат мощните води

на утаената ти болка.

Нека ти изпея песен –

да измия твоите очи

да просветнат призрачни лъчи

от пламтяща нежност

в дълбокото и скритото,

където чакам те непроменимо.

И ти ще чуеш и ще откликнеш

с буря, трус след трус

при мен ще дойдеш

с успокоени дълбини,

в които нещо ново –  

нещо наше се роди.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.