Прошката и основания да прощаваме

прошката

Отказът да простим и оставането в състояние на непростителност е голям проблем. Това е препятствие пред изцелението и благоденствието на душите ни, който често е подценяван. Тук ще разгледаме прошката от Библейска гледна точка и какво е нашето основание да прощаваме. Също така какви последиците за нас, ако простим или ако изберем да не простим. Continue reading “Прошката и основания да прощаваме”

Disappointment and Discouragement – 6 Steps to Overcome

disappointment and discouragement

There is no living man who has not experienced the bitterness of disappointment, and his brother’s dark shadow – the discouragement. We all experience brief moments of disappointment and depression, but sometimes it becomes a permanent, highly destructive mental state. The disappointment is a state of embitterment and the most common cause of discouragement. Very often they go hand-in-hand and intertwine. Continue reading “Disappointment and Discouragement – 6 Steps to Overcome”

Как да преодолеем разочарование и обезкуражаване

разочарование и обезкуражаване

Няма жив човек, който да не е опитал горчилката на разочарованието, както и мрачната сянка на неговия брат – обезкуражаването. Всички преживяваме кратки моменти на разочарование и обезкуражаване, но понякога това се превръща в едно перманентно, силно деструктивно душевно състояние. Разочарованието е основно състояние на огорчение и най-честата причина за обезкуражаване. Continue reading “Как да преодолеем разочарование и обезкуражаване”