Божията антистрес терапия – част 2

Божията антистрес терапия е Божията почивка. В предишния пост разгледахме какво представлява Божията почивка и основния път за влизане и стоене в нея.  Един от най-важните инструменти за поддържането на тази почивка е упражняването на самоконтрол в мисленето.

Обновяване на ума

Умът ни е най-важното бойно поле. Затова не само начинът на мислене и установените стереотипи, но и мислите, върху които се фокусираме ежедневно, играят определяща роля в справянето със стреса. Бог ни дава решение и на двата аспекта, свързани с мисленето. Решението на първият аспект, който се отнася до установени мисловни модели и стереотипи е ре-програмирането, наречено обновяване на ума. Това е дълъг и продължителен процес, подкрепян от изучаване на Божието слово и воденето ни във всяка истина от Святия Дух. Така биват идентифицирани и разрушени лъжовни и деструктивни модели на мислене. Същевременно се изграждат нови начини на мислене и възприемане, съответстващи на Божиите истини.

Обновенето мислене е основата, която ни държи и ни прави стабилни и резистентни на стрес. То се базира на истината, а истината означава свобода, включително свобода на реагиране и справяне с атаки на безпокойство и страх. Обновеното мислене е центрирано и стои върху един непоклатим и непроменим фундамент. Това е Канарата Христос. Обновеният ум е способен да си почине в непроменящата се, безусловна любов на Бога, гарантирана чрез личното, заветно взаимоотношение. Той може да си почине в пълната си зависомост от Бог, Който е Съвършеният Родител, Всемогъщ, Суверенен и в контрол.

Правилният фокус

На ежедневна основа Божието слово ни инструктира с голямо наблягане относно фокусирането и поддържането на правилен фокус в мисленето. Този процес включва на първо място филтриране на мислите. Това е обратното на пасивното реене и блуждаене на ума. Филтрирането е хващането на дадена мисъл още в самото начало на възникването ѝ в ума. Следва пресяването ѝ през Божия филтър, даден в посланието на апостол Павел към Филипяните.”В заключение, братя и сестри, мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение. Вършете онова, което сте научили, получили, чули или видели от мен, и Богът на мира ще бъде с вас.”  (Филипяни 4:8-19)

Виждаме, че двата най-важни критерия за филтриране на мислите са истината и любовта. Резултатът от мисли и дела, ръководени от истината и любовта е мир и спокойствие и усвояването на Божия мир, който пази сърцата ни и мислите ни в Христа Исуса. (Филипяни 4:7) Във второто си послание към Коринтяните апостол Павел ни дава друга практическа инструкция за филтриране на мислите.  „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.(2 Коринтяни 10:5) Да пленим означава да отхвърлим мислите, които не са в синхрон с истината и любовта и които подсилват страховете и безпокойството ни.

Още практични стъпки

  • Заменянето на натрапчиви мисли под формата на лъжи, заплахи, обвинения или самобвинения, изкушения и т.н. с конкретната истина от Божието слово.
  • Инициативно фокусиране върху мисли и твърдения, които са в синхрон с описания по-горе филтър. Ето как ни насърчава Бог да правим това в Притчи 3:21-26: „Сине мой, не отделяй тези неща (Божиита поучения) от очите си; пази здравомислие и разсъдливост, така те ще бъдат живот на душата ти и украшение на шията ти. Тогава ще ходиш безопасно по пътя си и кракът ти няма да се спъне. Когато лягаш, няма да се страхуваш. Да! Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. Няма да се боиш от внезапен страх, нито от бурята, когато нападне нечестивите, защото ГОСПОД ще бъде твое упование и ще опази крака ти от клопка.” Виждаме и тук, че прекият резултат от прилагане на Божията антистрес терапия е безопасност, стабилност, свобода от страх и безпокойство.
  • Избягване и отказ да изказваме гласно и да повтаряме тези мисли, които не са преминали успешно теста на Божия филтър. Говорене и изказване на мисли, които са в синхрон с Божиите истини за дадена ситуация.

Ключът на любовта

Важно – дори и да не познаваме Божието слово в детайли, винаги можем да решим приложим основната истина за Божия характер, т.е. ключа на любовта и така да филтрираме мислите и начина, по който реагираме. Това, което мисля за себе си и дадената ситуация отговаря ли на истината, че Бог ме обича? Че е на моя страна и ще се погрижи за мен? Или мисълта по-скоро дава излаз на страховете ми и ми показва една лъжлива и изкривена реалност? Например, че сам сам, че Бог е разгневен и ме наказва и т.н.

В заключение, упражняването на самоконтрол в мисленето е трудна дисциплина. И тук важи правилото, че колкото повече се упражняваме, толкова по-лесно ни става. Това е един процес, един път, по който подкрепени с Божията благодат и сила можем да се научим да приложим Божието решение на страховете и тревогите ни. Резултатът е свободен и радостен живот, в режима, за който сме създадени.

Когато прилагаме ключовате на истината и любовта за да филтрираме мислите си, тогава можем да отблъснем страха и притесненията и да имаме мир.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.