Радостта – основна част на Божията антистрес терапия

Радостта е основна част от Божията антистрес терапия или Божията почивка. В предишните постове разгледахме какво представлява Божията почивка, основния път за влизане и стоене в нея и как да я поддържаме. Основен инструмент за поддържането на тази почивка и за парирането на страхове и тревоги е изборът да се радваме и отношението на радост и задоволство.

В посланието си към Филипяните, апостол Павел многократно ни насърчава да се радваме.  Причините, които ни дава за тази радост, не се коренят в променливите обстоятелства на живота ни. Основанията за радостта почиват  на делото и любовта на Христос. „Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близу. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.” (Филипяни 4:4-7).

Радостта в Господа

Радостта в Господа е неотменима част от нашето взаимоотношение с Него, почиващо на любов, истина и вечно посвещение. Това не е просто временна емоция на щастие, приповдигнатост или опиянение. Тя е отношение към света, начин на възприемане и гледане на себе си, света и другите. Тя е мироглед, който почива на възприемането с ум и сърце на Божията любов и на факта, че ние сме сигурни и обичани по всяко време, независимо от обстоятелства и проблеми.

Лесният живот без проблеми НЕ Е мерилото и индикаторът за Божията любов, благоволение и одобрение. Мерилото е Христос и утехата на постоянното Божие присъствие с нас по всяко време. От многобройни примери в Божието Слово виждаме, че почти всички Божии хора преминават през низ от трудности и страдания по различни причини и с различен характер. Виждаме също, и особената сила на Божието присъствие, утеха и избавление от тези беди. Така че по Божията формула на любовта, Божиите хора биват укрепени, с трансформиран характер, нарастващи от сила в сила, и от слава в слава, процъфтящи и нарастващи при каквито и да било обстоятелства.

Къде е фокусът?

Когато ни насърчава да се радваме в Христос, Божието слово ни подтиква да се фокусираме върху Неговото дело и любов, и върху реалността на Неговото присъствие. Псалм 16 ни насърчава: „В Твоето присъствие има пълнота от радост, oтдясно на Тебе – всякога веселие.“ Бог ни е обещал да бъде винаги в нас, и чрез Святия Си Дух и в нас. Да се радваме означава да се настройваме към Неговото присъствие, да живеем със съзнанието за Него. Псалмистът изразява тази настройка така: „Винаги турям Господа пред себе си. Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата ми, а още и плътта ми ще пребивава в увереност.” Виждаме, че резултатът от активното осъзнаване и признаване е радост, веселие и увереност.

Радост и сила

Съществува пряка връзка между радостта и силата. В Неемия 8:10 се казва: „не скърбете, защото да се радвате в Господа, е вашата сила.“ Колкото повече развиваме взаимоотношението си с Бог и се учим да Го търсим и следваме ежедневно, преживявайки утехата и сладостта Му, толкова повече нараства нашата сила, непоклатимост, неуязвимост, стабилност и резистентност.

Радостта в Господа е мироглед, който почива на дълбоко възприемане на Божията любов и ежедневния избор да се доверим на тази любов.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.