Животът нещо ни взима – Стихотворение

“Животът нещо ни взима” е стихотворение, което ни подканя и насърчaва да погледнем на живота с всичките му загуби и трудности от перспективата на Божията благодат и изкупление. “Животът нещо ни взима” е за всички, които имат нужда от повдигане на духа.

Върви животът забързан
и всеки ден той нещо ни взима
приятел, вещи или сила,
възможност, сигурност, закрила.

Нечестни удари нанася,
на нас и близките ни хора
и всеки ден той болка ни поднася
и нещо, което никак не ни пасва.

Но има начин да го победим
и този замисъл да провалим.
Когато ний на Бог се доверим
и тоз живот на Него предадем

тогава формулата се променя,
и Божията любов пише нов закон,
по който всеки минус води до печалби
и всяка загуба до придобивки.

Всяка скръб, сълза и мъка
стават Негова картина,
рисувана със злато и сребро,
със цветовете на дъгата,

величествен дисплей на красотата,
на Божията благодат, на пълнотата!
И всичко назначено да убие и отнеме,
назад отстъпва безсилно, победено!

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.