Завоеватели – Стихотворение

“Завоеватели” е стихотворение, посветено на вярващите, които преодоляват и устояват в живота, и остават верни докрай.

Скорострелни бляскави стрели
напред в тъмнината устремени,
завоеватели в битки калени
за този ден и час определени.

Те пламтят с огън неземен,
челата им носят печата „верен“.
Те напредват в стройни редици,
повече от победители, войници.

В устата им е меч двуостър
на истина и Божието слово,
в сърцата им любов неугасима,
по-силна от смъртта, непобедима.

Всеки от тях е побеждавал гиганти,
всеки от тях е призван и избран,
преминал пустини, развивал таланти
надвивал в тежка, мъчителна бран.

Тяхната родина е небето,
а наследството им е земята.
От гърдите им извира
нов, нечуван, мощен звук
и цялото творение замира,
усетило, че е дошъл часът

за новото небе и новата земя,
на сбъдването, на доброто,
за дългочаканото изкупление,
и връщане във истинското измерение:
на вечна радост, слава, светлина,
на мир и царството на любовта!

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.