За загубите и придобивките по пътя

Наскоро гледах един страхотен филм, който препоръчвам, с Катрин Хейгъл – „Неотменимото обещание“ (Katherine Heigl – Love’s Enduring Promise), който много добре илюстрира как Бог като на Бог на втория шанс работи в загубите и придобивките по пътя. И по-конкретно как изкупва трагедиите и загубите ни, превръщайки ги в придобивки с вечна стойност.

Изкупителят на загубите и Пътят на възстановяване

Всеки човек, роден на тази земя без изключение, се среща в земния си път с трудности, загуби, трагедии, болки и скръб, предателство, отхвърляне и нараняване.  Животът ни поднася несправедливи и неочаквани удари и рани. Ето защо за нас е много важно да имаме един балансиран поглед върху живота и да знаем каква е нашата надежда. Както и да познаваме и следваме Пътя за възстановяване на загубеното и на празнотите в нашите сърца и живот.

Да, има начин, и има надежда и те се основат на Божието изкупление, характер и любов. Едно от първите имена, с които Бог се нарича в най-старата Библейска книга „Йов“ е Изкупител. Бог чрез Господа Исуса Христа е наш Изкупител. Не само от закона на смъртта и на греха, но Той изкупва и всичките ни скърби и беди.

Думата изкупвам според тълковния речник означава:
1. Понасям трудности, жертвам в името на нещо ценно. Изкупвам любовта си със страдание. Изкупвам с кръв.
2. Купувам обратно, компенсирам, възмездвам, отплащам

В Исус Христос, в Който се изпълнява Божият изкупителен план са илюстрирани и двете значения. Божият Син жертва живота Си и изкупва с кръвта Си хората. Като по този начин демонстрира колко ценна и скъпоценна е всяка душа за Него.

Бог, Който отплаща и компенсира

Но нека разгледаме по-подробно второто значение на думата. Бог казва в словото Си, че всеки, който Го търси трябва да вярва, първо, че има Бог и второ, че Той възнаграждава тези, които Го търсят (Евреи 11:6). Едно от Божиите имена (титли), които сочат към характера Му е Йехова Ел Гмола – Бог, Който отплаща, компенсира, възнаграждава, награждава, въздава. (Еремия 51:6) Бог е Бог, Който въздава и непременно ще въздаде. Това се отнасп както за враговете Му, така и за тези,които Го обичат и които са Му доверили живота си. За тях важи друг принцип и формула, а именно: „Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.” (Римл. 8:28).

1 Царе 10:19 описва Бог като Бог, Който сам ви избавя от всичките ви бедствия и скърби. А Псалм 34 ни дава една пълна картина и описание на Божието спасение и изкупление. В него се казва: „Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави. Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях.” И самият Господ Исус Христос казва: „Ще имате скърби в този свят, но дерзайте, Аз победих света.” (Йоан 16 :33 )

Как Бог изкупва нашите загуби и скърби?

Въпросът е как точно Бог ни избавя от бедствията и скърбитe? Как изкупва и компенсира нашите загуби? Как изглежда баланса и сметката на нашия живот с Бог? Има ли нещо, което да компенсира или да върне изгубено здраве, младост, близки хора, изгубени мечти и т.н?

Отговорът е да, има! На първо място в колонката с плюса и придобивките стои Той, Неговата любов и нашите заветни, вечни взаимоотношения с Него. Неговото постоянно присъствие и любов, и животът и свободата, които Той ни подарява сами по себе си превишават хилядоктратно всеки минус в нашата сметка! Но освен със Самият Себе Си Той ни компенсира и с Неговите превъзходни и твърде големи обещания. Както и с едно необятно духовно наследство и благословения в сегашния и бъдещия живот. Възвръщането на цялостта на нашата душа няма цена.

Балансът на загубите и придобивките по пътя

И все пак за твърде много хора това звучи абстрактно. Въпросът е: Какво е моето добро, когато се разболея? Какво е моето добро, когато се боря с панически атаки и депресия? Какво е моето добро когато умре любим човек?

Много е важно когато се борим с тези въпроси и се намираме по средата на трудности и загуби, да знаем със сърцето си да помним едно: Бог е добър, Любовта Му трае довека. Той е винаги с нас, да ни даде утеха, сила, нова перспектива, бъдеще и надежда. Той е откъм нас и на наша страна и по някакъв начин, индивидуален за всеки един от нас, взимайки предвид нашата конкретна ситуция и обкръжение, мечти и желания, Той ще изкупи и компенсира нашето страдание. И то няма да е напразно, но ще ни донесе добро.

Какво конкретно може да е това добро? Много често това е едно приближаване и по близко опознаване на Бог и Неговата утеха, изработването на сила и непоклатимост на сърцето и психиката, придобиване на по голяма зрялост, смирение, и трансформиране на начина на мислене, придобиване на Христовия характер, научаване как да правим Бог свое прибежище, сила и радост. Това е злато и сребро. Бог наистина ще използва всичко да ни благослови и възрасти.

Павел казва: „Сегашните привременни страдания не могат да се сравнят с тежината на слава, която има да се открие.” (Римл. 8:18)

Сметката ни винаги е на печалба

Библията е пълна с истории за хора, чиито скърби и тежки периоди Бог компенсира и превръща в триумф и величие – Давид, Рут, Йов, Йосиф,само да споменем някои и разбира се, самият Господ Исус Христос.

Освен придобивките накрая много е важно докато се борим с нещо да знаем и да се доверим, че Бог е до нас да ни даде всичко необходимо да преминем през дадената трудност, да преодолеем и да надделеем – например мъдрост, упътване, посока, водителство, конкретно знание, утеха, помощ и подкрепа от хората около нас, спокойствие и мир, способност за справяне със стреса, вътрешна увереност в Божието присъствие и любов, надежда за бъдещето, очакване на добър изход и добри неща за нас, развиване и утвърждаване на побеждаващ, жизнеутвърждаващ манталитет, който е основата на един победоносен живот.

Нека погледнем с надежда и радост и видим,че балансът в живота ни е вече написан, сметката е приключена още на кръста, и каквито и загуби да стоят в колонката за разходи, колонката за приходи е многократно по голяма, а печалбата накрая превишава и най-развинтеното ни въображение. Защото сметката се пише от Бог, Който е добър, Който ни е възлюбил и Който ни прави повече от победители сега и завинаги.

С Бог сметката на живота ни е винаги на печалба. Придобивките от това да познаваме Него и любовта Му надвишават загубите ни.
Бог чрез Христос е Изкупителят и Възмездителят на всички наши загуби и скърби.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.