3 ключа към задоволство и удовлетворение в живота

Какво ни носи задоволство и удовлетворение? Има ли начин да живеем живот на задоволство и удовлетворение всеки ден ? Какво правим, когато животът ни като цяло и ежедневието ни не протичат така, както ни се иска?

Всеки човек иска да бъде щастлив, доволен и удовлетворен. Когато липсва задоволството и радостта от живота, ние се чувстваме празни; съществуващи, но не живеещи.

Задоволство и удовлетворение – определящи фактори

Др. Нейл Т. Андерсън дава едно много интересно определение за определящите фактори на задоволство в живота. Той споделя от своя многогодишен опит при работата с хора като християнски съветник и пастор, че задоволството е в пряка зависимост освен от праведния живот, така и от качеството на взаимоотношенията, продуктите и услугите, в този ред. Колкото по-качествени са взаимоотношенията, които имаме, както и продуктите и услугите, които ползваме или които предоставяме в ежедневието ни, толкова повече нараства нашето задоволство и удовлетворение от живота.

Ние се нуждаем от качество, от субстанция, от пълнота. Това, което ни прави доволни и носи истинско удовлетворение. На първо място ние се нуждаем от качество във взаимоотношенията си. Това означава инвестиране в другите, култивиране на добродетели като постоянство, вярност, доброта, нежност, простителност, приемане, благородство, честност, прозрачност и интегритет. С други думи ние искаме да ни обичат истински, безусловно и завинаги, както и ние желаем да обичаме така. Любовта е качеството, есенцията и същността на всяко взаимоотношение. И то не каква да е любов, а Божията любов.

Най-важният ключ към задоволство и удовлетворение

Бог знае най-голямата ни нужда и ни дава ключа към живот на задоволство и удовлетворение. Чрез Христос Бог ни кани да влезем във взаимоотношение с Него, в което да ни показва любовта Си. Любов, която наводнява пустините в сърцето ни и ни прави способни и ние на свой ред да обичаме така, както Бог ни обича. В 1 Коринтяни 13 глава, наречена „главата на любовта“, апостол Павел дава едно превъзходно описание на божествената любов. Същевременно той посочва една още по-важна истина – че без познаването и практикуването на тази любов ние сме нищо и нищо друго не ни ползва.

Ключът към задоволство и удовлетворение в живота е познаването и практикуването на Божията любов.

Пътят на придобиване на задоволство и удовлетворение в живота започва с това, да признаем нуждата си от Бог и нуждата си от любов. Да признаем, че не можем да обичамe така както искаме и нуждата си от Божията сила и благодат всеки ден. Да искаме и да приемем от Него живот и сила, и способност да обичаме Него, себе си и другите хора. „Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.“ (1 Йоан 4:7-8)

Ключът на приемането и благодарността

Следващата важна стъпка от този път е да приемем живота си такъв какъвто е, несъвършен, неотговарящ на желания и стремежи, разбит, начупен. Една плетеница от болка и радост. И да го предадем в цялото му несъвършенство и разбитост на Бог, на Неговата грижа и управление. Да го живеем със съзнанието, че Той държи всички тези счупени парчета и ги пълни с живот.

Всеки ден със всички спадове и проблеми е платно, на което Неговата благодат и милост рисува прекарсни картини и пише любовни послания. Пише с изгрева в небето; пише с дъха, който поемаме. Говори с птичите песни, с изобилната трапеза и с отговорената молитва. Пише с прегръдката на приятел, с добрата дума на родител, с прекрасната рокля на промоция, с помощта не непознатия човек на улицата… Божията любов пулсира от всяка Негова дума в Писанието. Всеки ден е пълен с милост и с живота на Бог, който Той дава на тези, които Го приемат. Този живот е субстанцията и качеството, което ни прави истински живи и истински щастливи.

Ключът на правилната мотивация

Когато познаем, отвърнем и растем в любовта в най-важното ни взаимоотношение (с Бог), това оказва трансформиращо влияние и на всички други наши взаимоотнoшния. Божията любов променя сърцето ни и отношението ни към самите нас и към другите хора. Качеството на тези отношения нараства и ни носи все по-голямо задоволство и удовлетворение.

Любовта на Бога променя и мотивацията ни относно това, което правим и работим. Тази любов ни принуждава да даваме най-доброто от себе си и да полагаме всяко старание в това, което правим. Не за човешка похвала, нито за пари, но като пред Господа и за Господа. „Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;“ (Ефесяни 6:6) Работейки като пред Господа ние увеличаваме качеството на всичко, което излиза от ръцете ни, било в работа или в личния живот. Така допринасяме както за своето собствено задоволство, така и за това на другите, които се ползват от нашите услуги и продукти и им носят радост.

Най-големият източник на задоволство и удовлетворение

Пътят на любовта ни води да живеем праведен живот в угода на Бога. Вървейки по него, ние берем прекрасния плод на удовлетворението и задоволството, на нерушима радост и душевен мир. Нека не гледаме на обстоятелствата, на успехите и провалите, на другите хора, на това, което имаме или нямаме като на източнци на задоволство. Нека направим Бог и любовта Му нашия най-голям източник на задоволство. Защото Той е истинският източник. „Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат.“ (Йоан 1:16)

Нека направим Бог и любовта Му нашия най-голям източник на задоволство. Защото Той е истинският източник.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.