Как да вземаме добри решения – 3 библейски ключа

Решенията определят посоката и качеството на живота ни. Как да вземаме добри решения? Как да сме сигурни, че решенията ни са правилни, богоугодни и отразяват Божията воля за живота ни?

Библията ни дава много ясни инструкции за въпроси от морален характер, кое е добро, и кое е зло. Към какво да се прилепяме и какво да избягваме. Божието слово е неизчерпаем извор на мъдрост относно различните аспекти на човешкия живот и взаимоотношения. Но какво да кажем за решения, които не са от морален характер? Например решения относно работа, избор на професия, смяна на местожителство, избор на приятелски кръг и т.н.  От какво се ръковoдим, когато взeмаме подобни решения?

Как да вземаме добри решения – проблемите на здравия разум

Най-често ние се опитваме да систематизираме цялата налична информация, търсейки минусите и плюсовете. Ако явно преобладава положителното, тогава решението е ясно. Ние прилагаме здрав разум и логично стигаме до определен избор.

Възникват обаче няколко основни проблема:

  • Ние много рядко имаме цялата налична информация. Дори и да я имаме, тя отразява моментното състояние.
  • Не можем да предвидим бъдещето. Нещата, хората и отношенията се променят.
  • Решенията на базата на налични факти са ограничени и субективни, поради органичеността на собственото ни мислене и знания.
  • Когато собствената изгода е основната мотивация, опасността да се заблудим и да вземем лошо решение е голяма.

Следователно, особено когато се касае за решения с дългосрочни последици, здравият разум, съчетан със себецентрирани мотиви, не са най-добрата основа за взимане на правилни решения. Възниква нуждата да включим Бог и да приложим вяра – т.е. да решаваме не само според това, което виждаме, но и според това, което не виждаме и не знаем.

Как да вземаме добри решения – ключът на вярата

Има 3 основни библейски ключа при взимането на добри и богоугодни решения, и първият е упражняването на вяра.

УПОВАВАЙ НА ГОСПОДА ОТ ВСЕ СЪРЦЕ И НЕ СЕ ОБЛЯГАЙ НА СВОЯ РАЗУМ.

Чрез вяра ние имаме достъп до Божиите неограничени мъдрост, знание и и ресурси. Чрез вяра ние признаваме собствената си ограниченост и избираме да се доверим на Божията всемъдрост. Вярата обаче включва и риск. Когато Бог ни води винаги има неизвестна и рискова компонента.


„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.” (Притчи 3:5-6)
 

Ключът на познаване и приемане на Божиите цели

Вторият ключ е свързан с познаването и приемането на Божиите цели. Една от основните разлики между небесната мъдрост и светската мъдрост е в целите. Светката мъдрост изхожда от себето и е насочена към задоволяване на себето и гарантиране на ползите му.

Когато Бог ни насочва, нашия комфорт и директни ползи не са главните Му цели. Целите, разкрити в словото Му са да увеличи капацитета ни да Му служим, да ни възрасти, усъвършенства, така че да послужим максимално на намеренията Му.

Разбира се, Божията воля е също да ни благослови. Проблемът е, че не винаги можем веднага да видим очевидни или краткосрочни ползи за нас. Божиите благословения са трайни, без вредни последици и винаги съдържат нематериална, духовна компоненента. Защото видимото е нетрайно, а невидимото трае за вечността.

Ключът на правилната мотивация при вземането на добри решения

При взимане на решения е важно е изпитаме мотивацията си. Какво е това, което желаем най-много? Какво са целите и ползите, които преследваме? Ако целите и желанията ни са себични, ще ни е много трудно да възприемем и приложим мъдрост от небето. Добрата новина е, че когато търсим и желаем да вършим Божията воля, Бог променя желанията на сърцето ни. Също така ни дава разбиране за Неговите цели и планове, и благодат да ги приемам и направим наши собствени.

Очакванията играят важна роля при взимане на решения. Ние винаги имаме някакви очаквания, съзнати или неосъзнати. За да се освободи Божия план обаче е нужно да оставим настрана собствените си идеи, представи, планове и очаквания. Това е, което  Библията нарича предаване или покорство и то е болезнено за егото. Но Божията благодат прави възможно да се смиряваме и предаваме на Бог.

Добри решения – заключение

Защо е важно изобщо да търсим Бог и волята Му относно нашите избори и решения? Много просто. Когато включим Бог в решенията си и живеем с вяра, тогава и получаваме и следствието на нашата вяра, приведена в действие. Това е живот, в който цари Божия ред и в който ние сме на мястото си във всеки един момент. Това е пълноценен живот, който реализира Божиите цели и планове, които са най-добрите за нас. Следствието е задоволство, радост и мир.

Когато търсим и желаем да вършим Божията воля, Бог ни дава способност и мъдрост да вземаме добри решения. #God #decisions #bgbg2

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.