Отвъд хоризонта – Стихотворение

“Отвъд хоризонта” е стихотворение, което изразява жаждата за Бога и нуждата от небесната, вечна перспектива в живота ни. “Отвъд хоризонта” – стихотворение за всички, които имат нужда да погледнат към Бог, Който е в пълен контрол от началото до края.

Заведи ме отвъд хоризонта,

там, където не мога да видя.

разшири ти мойте предели

за де Те стигна, за да Те стигна.

Да дойда там, където си.

отвъд сегашното ми време,

отхвърлила сковаващото бреме,

да видя повече от този миг сега,

да зърна част от вечността.

Да видя частите, сглобено заедно

и Твоята ръка, обхванала ги здраво.

да разбера, че всичко има смисъл,

защото Ти си тук, и там.

И аз ще виждам нови хоризонти,

които мамят ме все по-напред

с невидими въжета ме привличат

и теглят все към Теб, и все към Теб.

Отвъд хоризонта всичко е ясно,

и няма тайни между нас.

Там е светло, кристално прекрасно

без време, място и без точен час.

Там живееш и царуваш Ти

там, където няма нужда от звезди,

нито от слънце и нежна луна,

нито от твърда, сигурна земя.

Единствено от Твойта светлина

достатъчна завинаги,

за всички времена.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.