Пътят на зърното – Стихотворение

“Пътят на зърното” е стихотворение за всички, които в момента минават през тежък период. То обрисува една по-горна перспектива на човешките борби и страдания като път и начин за промяна и трансформация. “Пътят на зърното” – стихотворение за всички, които са на тясно и на тъмно и се борят да зърнат светлината.

Зърното първо трябва да умре

погребано дълбоко в тъмнината

преди да изкласи и прорасте,

преди да го обгърне светлината.

Така и моята душа минава

през низ от малки и големи смърти,

погребвана в тъмници и забрава,

тя пак възкръсва и се кръсти.

И всяка смърт е почва благодатна

на нов живот, могъщ, безценен,

и всяка рана носи жътва златна

от чиста мъдрост, плод нетленен.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.