Аз ще живея така – Стихотворение

“Аз ще живея така” е стихотворение, изразяващо житейското мото на вярващия.  “Аз ще живея така” – стихотворение за всички, които избират да живеят чрез Божията благодат.

Може би няма да живея дълго,

може би няма да науча всичко,

може би няма да имам успех

в този горд и алчен век.

Но едно нещо избирам да правя.

Понеже Той живее, аз също ще живея

с благодат и чистота в сърцето,

с надежда и молитва към небето.

Понеже ме обича, то и аз ще любя

дори и да ми коства много.

Цената висока аз пак ще платя

по тясната пътека да вървя.

И ще посрещам всеки даден ден

като платно, което Бог рисува

с огромна милост, чудна грижа,

с цвета на нежност немислима.

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.