Как да имаме активна вяра

Активна вяра, действаща с любов е пътя, по който откриваме и разбираме нашата цел, съдба и мисия, това за което сме създадени. И после чрез вяра се осмеляваме да прекрачим към новото, към видението и мечтите вложени в сърцата ни.

Пътят на вярата

Също чрез вяра преодоляваме всички трудности по пътя, докато изпълним мисията си и призванието си. Това е пътя за реализацията на пълния ни и истински потенциал.  Път на приключения и изненади, път на истински живян живот.

Бог е Създател, Инициатор и Съзидател и във всеки един от нас е заложен този съзидателен потенциал. Божиите непроменими цели за нас са да живеем истински задоволяващ живот с Него и чрез Него. Както и да прекрачим от пасивната позиция на страничен наблюдател на живота ни към истинско управление, активност и зрялост.

Как да упражняваме активна вяра като инициатори и съзидатели?

Активната вяра е свързана с виденията и целите, с приемането на една небесна карта и посока за живота ни, т.нар. „небесно призвание“. Най-общо казано това са Божиите скъпоценни обещания, инструкции и насоки, разкрити в Неговото слово и в ежедневното общуване. Това са виденията и желанията, които Той посява в нашето сърце. Това е семето, върху което можем да инвестираме и приведем в действие чрез вяра, докато то не даде плод в живота ни.

Важна предпоставка е да ИСКАМЕ и да кажем ДА на Боговдъхновените мечти и желания в нас, като в същото време предадем тяхното изпълнение като начин и време на Този, Който ги е инициирал. Важно е да разберем, приемем и признаем Божиите пътища и начини. По просто казано: нека предадем и тук кормилото на Бог, защото обикновено Той ни дава такива мечти и визии, които далеч надвишават капацитета и ресурсите ни и които само Той е способен да доведе до успешен край в нас, чрез нас, с нас.

Ние ставаме все по-активни, колкото повече опознаваме Бог и себе си, нашата идентичност и мисия. И чрез упражняването на контрол и отговорност в собствените граници. Друга важна стъпка е излезането от зоната на комфорт следвайки Бог в дълбоките води и Неговите плановете. Ние сме активни когато парираме страха чрез вяра и непоклатимо доверие в Бог. Както и когато Го следваме, учейки се да разпознаваме Неговото водителство.

Словото ни казва, че Бог иска и изпълнява желанията на тези, които Му се боят, и че изпълнените желания и цели са дърво на живот. Разбира се тук не става въпрос са себични желания и страсти, обслужващи егото, а за истинските Боговдъхновени мечти и визии.

Примери за действия, мотивирани от вяра

В Евреи 11 глава са посочени много аспекти на ходенето с вяра, произтичащи от следване на небесната карта и призив в живота на различни хора, наречени „герои на вярата“. Ето и някои примери за действия, мотивирани от вяра в Божиите обещания и цели:

  • Разбираме – виждаме, проглеждаме, получаваме Божието видение и план. Без визия няма цел, нито реализация.
  • Пресичаме от едно в друго и установяваме новото – придобиваме способност и сила да преминаваме в нови сфери и да напредваме към целта.
  • Правим избори и взимаме решения, които определят курса на живота ни.
  • Благославяме бъдещите поколения с пророческо виждане – посяваме семената на виденията и целите на тези след нас, съзидаваме и променяме бъдещето в унисон с Божията воля.
  • Добиваме сила – да създадем и доведем до край целите и мечтите си въпреки трудности и невъзможни обстоятелства.
  • Получаваме – благословения, видения, мечти и тяхното изпълнение.
  • Очакваме (постигането на целите и желанията) и говорим в унисон с очакваното.
  • Побеждаваме – постигаме оригиналните, Боговдъхновени цели и желания на живота си
  • И т.н.

Инициативната, активна вяра ни мотивира за промени, нови начинания, нови територии, съзнателни стъпки, за засилване и тичане в непознатото, развързани от основните страхове.

Инициативната, активна вяра ни мотивира за промени и нови начинания, за засилване в непознатото, преодолявайки страха.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.