Как да живеем в ритъма на Божията любов

Ритъмът на живот е промяна и развитие, пътуване и завръщане. От нашето зачеване и раждане ние непрекъснато минаваме през различни фази на влизане и излизане. Страхът от промяната, от неизвестното и от бъдещето са разновидности на страха от живота. Ние можем да живеем живота си или в ритъма на страх или в ритъма на Божията любов.

Ритъмът на страха ни подтиква от една страна да контролираме и манипулираме хора и обстоятелства за да си осигурим така желаната безопасност и сигурност. А от друга страна да заемем пасивно отношение, не желаейки да поемем личната си отговорност да живеем живота, за който сме създадени.

В ритъма на Божията любов

Животът, за който всеки човек е създаден е живот по Бога, в Бога и с Бога. Това е живот на опознаване на Божията личност, разкрита в Словото Му и изявена в лицето на Христос. Живот на откривателство и на изграждане на отношения на близко приятелство и любов с Бога. Това е живот, в който сме свободни да бъдем себе си и да следваме Бог в неизвестното пред нас, в новите територии и земи, в които ни води. Ние можем да живеем този живот на преодоляване без страх в ритъма на Божията любов, когато Го следваме и Го оставяме да ръководи нашето извеждане, превеждане и въвеждане.

Извеждане, превеждане и въвеждане

Псалм 136 е една прекрасна илюстрация и откровение за Бог, Който ни извежда от земята на робство, Който ни превежда през опасностите по пътя, и Който ни въвежда в наследството ни – в най-доброто място за нас. Псалмистът отдава хвала и прослава на Бога за всичко, което е Той и което прави, но центърът е Божията вечна любов, благост и доброта. „Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му трае до века;“ (ст. 1) Думата „милост“ на еврейски език се отнася за Божията заветна любов, която не се променя и която е вечна. Тази любов е вечната основа и корен на всеки човек, който е решил да ѝ повярва и да ѝ се довери.

Бог ни разкрива личността Си в този псалм с много имена и атрибути, които Го характеризират. Тези характеристики укрепяват, стабилизират и усъвършенстват вярата и доверието ни в Него по време на житейския ни път. Те ни помагат да се движим в ритъма на Божията любов.

Върховен Господар и Създател, Който върши чудеса

В първите стихове Бог разкрива Себе Си като Бог на Боговете и Господ на Господарите. (ст. 2-3) Това е едно много силно уверение за нас, че Този, Който ни е възлюбил с вечна любов, има и упражнява пълна власт над творението. Той има върховната власт и абсолютен суверенитет. Няма никой над Него. Той определя началото, развитието и края и има финалната дума.

Третото качество на Бог, с което ни се разкрива е Един, Който върши велики чудеса. (ст 4) Колко вдъхновяващо и насърчително е да разберем и да повярваме, че Бог е Бог на чудесата! Че няма нищо невъзможно за Него и че няма нищо невъзможно за тези, които избират да положат доверието и упованието си в Него.

Божиите чудеса и божествен ред са видни, когато насочим поглед към творението. Бог разкрива Себе Си като Създател и Творец на всичко видимо и невидимо и на законите, които управляват вселената.(ст 5-9) Материалният свят, вселената, човешкото тяло и организъм и до ден днешен са неразгадана мистерия. Но и малкото, което учените са разкрили досега сочи към един невъобразимо комплексен, сложен и невероятен дизайн! Ако творението ни изпълва с такова страхопочитание и възхита, колко повече се полага на Твореца!

Воин, Освободител, Спасител, Избавител

Колко смиряващо и разтърсващо е да разберем, че този премъдър и всесилен Бог, чийто разум е неизследим, желае лично да участва в живота ни. Бог не е тиран, нито манипулатор. Той никога няма да изнасили свободната воля, с която ни е създал. Той желае да Го опознаем и да Му се доверим. Да Го оставим Той да поеме кормилото и Той да воюва за нас, за да ни избави и освободи от това, което е по-силно от нас и ни държи в плен. Той е Този, Който поразява враговете ни с мощна ръка и ни извежда от дома на робство. (ст. 10-12)

Той е Който покорява враговете на душите ни под краката ни – страхове, съмнения, тревоги, гордост, пристрастявания, огорчение, отхвърляне, обиди, ревност, завист, грях, неверие, болести и немощи… Той е нашият Освободител, Избавител и Спасител от закона на греха и на смъртта, от който не можем да се освободим сами. „Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.“ (Римляни 8:2)

Който ни превежда, Проправител на Път, Отмъстител, Защитник

Бог е Този, Който ни превежда. (Ст. 14,16) Той покрива пътя ни от точка А до точка Б. Той не ни оставя на произвола веднъж изведени от ямата и от дома на робство. Напротив, Той ни води от свобода в свобода, от слава в слава и от сила в сила докато достигнем определената ни дестинация. Много често пътят е опасен, пълен с безизходни и непреодолими ситуации, път през пустиня. Но нека не забравяме Кой ни води. Той ще раздели морето за нас за да минем по сухо и безопасно. (ст.15) Той ще ни проправи път, там където няма път. Ще ни защити и отмъсти за нас. Той ни води в ритъма на Божията любов. Когато поверим делото си на Него като на наш Защитник, можем да сме сигурни, че враговете ни са обречени, колкото и страховити и страшни да са те. (ст 17-20)

Който ни въвежда, Снабдител, Дарител, Вечен благодетел

Бог ни извежда с цел да ни въведе. Той е Този, Който ни въвежда и ни дава наследство. (ст 21-22) Той ни дава дава да владеем и да живеем свободно в териториите, владени до скоро от силните ни врагове. Той ни дава да владеем с правда територии в нашата душа – мисли, емоции, решения; дава ни нови и възстановени взаимоотношения; съгражда, разширява и укрепява стените на живота ни. Насища душите ни и ни дава надежда и бъдеще. Той ни води далеч от стените на затворите ни в нашата земя, където без страх можем да тичаме на свобода и да живеем изобилния живот, за който ни е създал.

Нека си починем с увереност в Него като наш Снабдител от началото на края, Дарител и Вечен Благодетел. (ст. 25-26) Нека си починем в Него като наше Обиталище и вечно наследство. Нека Го оставим да ни извежда, превежда и въвежда в ритъма на Божията любов през голямото приключение, наречено земен живот.

Ние можем да живеем живота си или в ритъма на страх или в ритъма на Божията любов.
Можем да живеем без страх в ритъма на Божията любов, когато оставяме Бог да ръководи нашето извеждане, превеждане и въвеждане.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.