Три аспекта на горното призвание

За каква награда говори апостол Павел в Посланието си към Филипяните? И какво представлява горното от Бога, небесно призвание? Горното призвание е пълното възстановяване и функциониране на оригиналния, първоначален Божий план за всеки човек, човечеството и творението като цяло.

Със смъртта и възкресението на Христос се открива пътя към възстановяването на този план. Когато човек приема чрез вяра оправдание и помирение с Бога чрез Христос, тогава става възможно да приеме и следва горното призвание.

„Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.” (Филипяни 3:13-14)

Горното призвание – установяване в новата идентичност

На първо място горното призвание е неразривно свързано с възстановяването на нашата истинска идентичност. Ние сме Божии деца и духовни същества, създадени за вечността. Всичко, което правим във физическия, материален свят има отражение и значение в духовния свят и за вечността. Бог ни дава възможност да се върнем отново при Него като Божии деца, родени от Божия Дух.

„Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.” (1 Йоан 3:1-2)

Дял във възстановяването на творението

На второ място горното призвание е свързано с Божиите неотменими цели и намерения за възстановяване на цялото творение. В този процес Божиите деца имат основна, водеща роля и дял – индивидуално, и заедно. Всяко Божие дете е призовано да расте в познаването на Господа Исуса Христа, и да управлява в живота чрез Христа.  Управляването (царуването) е установяване и поддържане на Бoжия ред. Той се крепи на праведност, истина, справедливост и благодатна любов.  Божият ред е в центъра на горното призвание.

„Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодатта и на дара, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия, Исус Христос”. (Римляни 5:17)

Божиите деца са наречени царе-свещеници или царско свещенство. Бог има конкретен план и дял във възстановяването за всяко Негово дете. Когато ние подчиним живота си на горното призвание, ставаме съработници на Бога. Ние работим заедно за възстановяването на творението и установяването на Божиерто царство на земята.

„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.” (1 Петрово 2:9)

Горното призвание и нетленното наследство

На трето място горното призвание е неразривно свързано с нетленното наследство в Христос.  То, от своя страна, е пряко свързано с въпроса за наградата.  Ние получаваме достъп още тук на тази земя до това необятно наследство, което е живот и слава. Божият живот в нас и чрез нас, както и Неговата природа и характер, изработени в нас и Неговата слава, отразена в нас.

Бог ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за нас.(1 Петрово 1:3-4).

Това е и голямата мистерия: Христос в нас – надеждата на славата! Това е и същността на нашето наследство и награда – споделяне на Божията слава, на всичко, което Бог е и което има. Бог ни прави съ-наследници с Христос!

„Той (Бог) реши да им извести колко велико е славното богатство на тази тайна истина. Тя е за всички народи и е самият Христос, който е във вас и е нашата надежда, че ще споделим Божията слава.”
(Колосяни 1:27)

Заключение

Горното призвание е превъзходно и велико, то е смисълът и ценността на всеки човешки живот. Нека приемем това призвание и Този, Който ни призовава за много повече, за това, което многократно надминава нашите представи и очаквания. Да решим да го следваме и да му даваме място и приоритет в живота си. Нека отделим скъпоценното от нищожното и нека изпълним истинската си съдба.

Горното призвание е пълното възстановяване на оригиналния, първоначален Божий план за всеки човек, човечеството и творението като цяло.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.