Живот на вяра – начало

Какво е живот на вяра? Всеки човек живее въз основа на това, в което вярва, опирайки се на една цялостна система от убеждания и вярвания.  В тази система обектът на вярата играе ключова роля. Тук ще разгледаме библейската, християнска вяра.

Какво е живот на вяра?

Тъй като живеем въз основа на това, в което вярваме, а не на това, което виждаме.” (2 Коринтяни 5:7)

Библейската вяра има три компонента.

 • Вярата като виждане, духовно зрение и възприятие. Първият компонент се отнася до невидимата, духовна реалност (Бог е Дух) и нашата способност да се свързваме с нея. Т.е. да гледаме и възприемаме с духовните си очи и да бъдем уверени в това, което не се вижда. „А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме.” (Евреи 11:1) Това е и основата на създаването на система от основни убеждения и вярвания, които оформят  скелета на нашата вяра.
 • Вярата като основа и рамка на сигурно и трайно взаимоотношение. Вторият компонент е свързан с начина, по който идваме при живия Бог и поддържаме взаимоотношение с Него. В Евреи 11:6 четем: “А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” Тук вярата има и характеристики на упование и пълно доверие в Бога и Неговата любов.
 • Вярата като основна мотивация и движеща сила в живота. Това е резултатът на правилното установяване и развитие на горните два компонента на вярата. Тази тема ще разгледаме в отделен пост.

Защо живот на вяра, а не с виждане?

Вярата е виждане и сетивна система директно свързани с невидимата, истинска, духовна реалност. Бог е Дух и никой никога не е видял Бога с плътските си очи. Библията казва, че видимото не стана от видими неща. Както и че хората са духовни същества, с душа и тяло, създадени по Божия образ и подобие. Духовното е вечно, а материалното и тленното – временно и нетрайно.

Представете си, че сте в тъмна гора, в която може да се ориентирате само по това, което напипвате, усещате и успявате да видите. А сега си представете, как си слагате специален костюм и очила. Изведнъж тъмнината става ден, и вие можете да видите всяка подробност около вас и ясно пътя напред. През очите на вярата гледаме истинската реалност, пътя и посоката от гледна точка на вечността. Нашето нормалнo сетивно виждане е ограничено и много често ни дава фалшива представа за нас и живота. Ето защо всеки ден решаваме на кое виждане ще базираме решенията си.

Следователно вярата има носеща система или скелет и това е правилната теология. Това са нашите съзнати и неосъзнати вярвания и убеждения за нас самите, за Бог, за другите, за живота и т.н. Когато този скелет е изкривен, тогава и вярата ще бъде парализирана и нефункционална.

Носещи греди на вярата според Божието слово

 • Невидимото (вечното) е реално и определящо за видимото и тленното.
 • Ние имаме небесно отечество и град. На земята сме пришълци и странници.
 • Верен е Този, Който се е обещал.
 • Бог може да възкресява от мъртвите, Той е Възкресението и Живота. „Аз съм Първият, и Последният и Живият.. и имам ключовете на смъртта и на ада.” (Откровение 1:17-18)
 • Бог възнаграждава вярата на тези, които Го търсят.
 • Всяка твар е трева, но Божието слово е вечно. „Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще остане довека.” (Исая 40:6-8)

Установяването и поддържането на здрав скелет на вярата става чрез обновяването на ума в светлината и истината на Божието слово.

Това обаче не е достатъчно само по себе си. Скелетът на нашето мислене и убеждения може да се формира правилно и да расте само в среда на взаимоотношение и пребъдване в Бог, в Неговата благодат и любов чрез даване на място на Святият Дух в сърцата ни. Само когато гледаме към Бог с упование и доверие, нашата вяра оживява, расте и бива усъвършенствана. Не е достатъчно да знаем, важно е да се доверим и да действаме според това, което знаем.

Как можем да започнем живот на вяра?

В Евреи 10 глава са дадени две основни предпоставки, които откриват пътя на живот чрез вяра.  Това са свобода, изразяваща се в свободен достъп до Бог и дръзновение (увереност).

 • Свободен достъп до светилището и до Бога ни се дава веднъж завинаги чрез смъртта и възкресението на Христос. „И така, братя, като имаме дръзновение (пълна свобода) да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, тоест плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата… (Евреи 10:19-21)
 • Дръзновение, дързост, кураж, увереност. „И така, не напускайте дръзновението си (увереността си), за което имате голяма награда. (Евреи 10:35)

Ето защо праведният пред Бога ще води живот на вяра. Нека нe бъдем от онези, които се се дърпат назад, а от тези, които вярват и душата им се спасява.

За да живеем с вяра не е достатъчно само да знаем истината за Бог. Още по-важно е да ѝ се доверим и да действаме според това, което знаем.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.