Не, моят начин не е по-добър от Божия начин

Моят начин или Божият начин? Каква е разликата в подсигуряването на нужди и изпълнението на желания? Защо Божият начин е най-добрия за нас?

Историята на Нееман

Моят начин и Божият начин се виждат много ясно в историята на сириеца Нееман, разказана в книгата 4 Царе, 5 глава. Нееман, велик и почитан военачалник, е болен от проказа. Той желае и се нуждае и изцеление. С тази цел Нееман отива при пророк Елисей. Пророкът обаче не излиза да го посрещне, а просто му изпраща инструкциите си. А те гласят: Нееман да отиде и да се изкъпе седем пъти в реката Йордан.

Каква мислите е реакцията на Нееман? Дали благодарно ще приеме този начин на изцеление и ще се завтече към Йордан? За съжаление – не. Неемен е дълбоко разгневен и разочарован. Ето неговите думи: „Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и ще призове името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще изцери прокажения.

От този отговор разбираме, че Нееман е имал точно определени очаквания за начина, по който ще бъде изцелен. И когато действителността не отговаря на очакванията му, той реагира с гняв и разочарование. Нещо повече – той дори е готов да се откаже и да се прибере неизцелен. 

Моят начин – желания, нужди, права

Реакцията на Нееман е типичен израз на начинa на мислене и живот, който можем да наречем „моят начин“. Моят начин израз и продължение на егото, това е стремежът да стане моето и моята воля. Неговите основа и корени са намират в гордостта. Моят начин е средство за себереализация, себезадоволяване и подсигуряване. Той започва от себето и свършва със себето. 

Моят начин е задвижван от нашите очаквания, желания, нужди и права. Вижте какво казва апостол Яков за това: „Желаете, но няматеНямате, защото не молите Бога да ви даде, а пък когато го помолите, не получавате нищо, защото искате с погрешни мотиви – за да пропилеете всичко в собствените си удоволствия.“ (Яков 4:2-3)

Важно е да разберем, че мнозинството от нашите очаквания, желания и т.нар. права не са нужди.  Бог не ни е обещал изпълнението на желания, нито ни е гарантирал права, т.е. това, което мислим, че заслужаваме. Бог обещава, че в Христос задоволява истинските нужди и потребности на сърцето. Това са нуждите от безусловна любов, приемане, безопасност, сигурност, ценност и значимост, живот, мир, радост и смисъл. Когато търсим други начини да задоволим тези основни потребности, включително чрез изпълнението на определени желания, ние влизаме в режима на „моя начин“. Но истинското щастие и задоволство не зависят от изпълнeнието на това, което искаме, или мислим, че ни се полага.

Защо Бог не ни гарантира изпълнение на желанията

Има няколко основни причини за това:

  • Много от желанията ни произтичат от похотта на плътта, пожеланието на очите и суетата (гордостта) на живота. Целта на тези желания е собственото удоволствие, прославяне и задоволяване.
  • За да ни смири и да ни помогне да видим истинската реалност за себе си. А именно, че сме ограничени същества, които нямат контрол върху света, нито могат да гарантират изпълнението на желанията си. Признаването на тази истина е от една страна ключ към изцеление на гняв и разочарование, насочени към себе си и към отказа от контрол.
  • Да ни помогне да насочим вниманието си към към Бог като истинския контрольор и владетел на всичко и към Неговите неограничени способности. Да ни насочи към Божия начин да живеем живота си, чрез вяра и упование в Него.
  • Защото Бог знае, че изпълнението на желанията ни ще ни донесе само временно удовлетворение и дори може да ни отдели от Него като истинския източник на трайно насищане и задоволство.
  • Петата причина е състоянието на света, в който живеем в момента. То не отговаря на първоначалния Божий дизайн. Но един ден това ще се промени. Бог ръководи човешката история към новото небе и новата земя.

Божият начин

Божият начин е винаги да направи най-доброто за нас не само за момента, но и за вечността.

Означава ли това, че Бог изобщо не изпълнява желанията ни? В никакъв случай. Той го прави, но като Бог си запазва правото да прецени какво, как, кога и в каква форма. Той единствен може да го направи най-добре, защото има неограничено знание, мъдрост и сила. И най-вече неограничена, вечна и непроменяща се любов към нас.

Божият начин е винаги да направи това, което е най-добро за нас не само временно, но и за вечността. Божият начин не се ограничава просто в задоволяването на желанието, той винаги съдържа благословение с вечна компонента. Този начин ни променя, смирява ни, носи ни мир, ориентира ни към Него, прави ни Негови поклонници. Божият начин убива нашата себецентрираност и прославя Бога.

Божият начин и изборът на Нееман 

Все пак слугите на Нееман успяват да го убедят да изпълни инструкцията на пророка, вепреки простичкия ѝ характер, лишен от мигновено чудо и фанфари. Проказата се маха, Нееман е здрав. Но не само тялото на Нееман се обновява – той излиза от река Йордан с ново сърце. Сърце, познало величието и силата на истинския Бог, което желае да се покланя само на Него. Сърце, което е изпълнено с мир, радост и нов живот, приемайки Божия начин.

Моят начин и Божият начин пътят за промяна

Бог е Дарител и Задоволител. Той желае да ни даде много повече от това, което искаме или си представяме. Ето защо, в намерението Си да ни благослови, Той дори променя желанията ни:

  • Като ни учи да насочваме мислите си към Него. Той знае, че ние започваме да желаем това, в което се взираме и задържаме вниманието си задълго. Когато фокусът ни е върху Бог и Неговите неща, ние започваме да Го желаем повече и повече.    
  • Като ни превежда през периоди на съкрушаване за да разберем какво наистина ни движи. Тогава отговорите на въпросите: „От какво се страхувам? Какво искам? От какво се нуждая? Какво заслужавам?“, изскачат с кристална яснота. Съкрушаването е Божията проверка на сърцата ни.
  • Като ни учи да пренасочваме желанията си, нуждите и правата си с Божието слово. Да ги предаваме под Неговия контрол и грижа. Така се освобождаваме от нуждата си да контролирамe хора, неща и обстоятелства за да получим това, което искаме.

В кои сфери на живота ти можеш да разпознаеш „твоя начин“? Кои желания, очаквания и права считаш за нужди? Ще се радвам да дадеш мнението си и да коментираш.

Божият начин е винаги да направи най-доброто за нас не само за момента, но и за вечността.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.