3 начина отговорно да боравим с очакванията си

Как можем отговорно да боравим с очакванията си и така да повишим задоволството в живота си? Хотелът е препълнен и шумен, желаната работа идва в пакет с вечно мрънкащ колега, опитите ни да се храним здравословно се провалят, приятел отказва да помогне в последния момент, съпругът е забравил годишнината…

Неизпълнените очаквания към себе си, към други хора, взаимоотношения и житейски обстоятелства са основната причина за разочарование, безпокойство, гняв, раздразнение, и депресия. Как реагираме, когато очакванията ни към някого или нещо не се оправдаят?

Три начина отговорно да боравим с очакванията си

Очакванията са свързани с желания определено нещо да се случи или даден проблем да се разреши по точно определен начин, в определено време. Очакванията към Бог, хората и отношенията ни с тях са свързани с желанието ни те да се отнасят с нас, да ни обичат и да посрещат нуждите ни по точно определен начин. Нашите желания и очаквания са винаги израз на основните ни нагласи, представи и убеждения за себе си, за живота и неговия смисъл, за отношенията с другите (брак, приятелство, близост и т.н.), за щастието, за Бог.

Първата стъпка, когато се борим с разочарование и гняв в резултат на неизпълнени очаквания е да признаем чувствата и мислите си и да поемам отговорност за тях. Те ни показват, че има проблем. Следващите начини да боравим отговорно с очакванията си са осъзнаване, пренагласяне (промяна), и комуникиране на очакванията ни.

ОТГОВОРНОТО БОРАВЕНЕ С ОЧАКВАНИЯТА УВЕЛИЧАВА ЗАДОВОЛСТВОТО В ЖИВОТА.

Осъзнаване на очакванията

Ето някои основни принципи на осъзнаването, както и въпроси, които да си зададем:

 • За всяко нещо и към всеки наш познат човек или ситуация ние вече имаме осъзнати или неосъзнати очаквания.
 • Тези очаквания определят как ще посрещнем или преживеем дадена ситуация или взаимоотношение. Ето защо, когато откликнем например с раздразнение, е добре да спрем и да се замислим за очакванията си.
 • Какво точно очакваме и защо? Очакванията ни винаги произтичат от нашите възгледи и нагласи за живота. Както възгледите, така и конкретното очакване са породени от нещо. Това може да е минал опит, цели за бъдещето, или лични проблеми и липси.  
 • Откъде идва това очакване – моe или чуждo? Много често ние сме възприели чужди очаквания, особено към себе си. Те могат да идват от родители, роднини, приятели, работна среда.
 • Реалистично ли е очакването? Често ние имаме нереалистични очаквания към себе си, живота си, другите хора и света. Това са очаквания, които не взимат предвид действителността и изхождат от една пожелателна, идеалистична представа.
 • Приемливо и разумно ли е очакването? Toзи въпрос не е лесен. В отговора му трябва да вземем предвид всички особености на ситуцията или човека, изхождайки, че никой не е идеален и перфектен.

Пренагласяне и промяна на очакванията

Пренагласянето е следващият начин да боравим отговорно с очакванията. То включва:

 • Отказ от определени очаквания, които сме осъзнали като чуждо наложени, неотговарящи на основните ни възгледи и вярвания, или нереалистични и неразумни.
 • Пренагласяне на някои очаквания. Полезно е да снижим очакванията си спрямо себе си и другите и да се приемеме с нашите недостатъци, слабости, история, минало и житейски фази. Да се откажем да съдим и да погледнем със състрадание. (Лука 6:37) Нещо повече, нека не правим другите отговорни за собственото си щастие.
 • Формиране на нови очаквания, които да отразяват промяната в нашите възгледи и стандарти към себе си, другите и живота. Божието слово е най-доброто средство за тестване и обновяване на мисленето ни, а това неизбежно води до нови очаквания, основани на правилна представа за себе си и и живота. (Римляни 12:2)

Комуникиране на очакванията

Комуникирането е най-важната стъпка, особено в междуличностните отношения. Ето някои основни принципи:

 • Хората, дори и най-близките не са телепати. Те не могат да четат мислите ни.  Колкото и да ни обичат, колкото и да ни разбират.
 • Когато имаме конкретно очакване, и то не е нито нереалистично, нито неразумно, непременно да го споделим по подходящ, неизискаващ начин. (Притчи 15:1) Така даваме възможност на отсрещния човек да реши дали може и/или желае да посрещне нуждата ни или да изпълни желанието ни.
 • Нужно е да дадем на на отсрещния човек свободата да каже „не“ без това да променя отношението ни към човека. В крайна сметка и ние желаем да имаме свободата да кажем „не“ на очакванията на другите без да бъдем отхвърлени.

Твой ред е

Кой от всички тези начини е най-труден за теб? Кои неизпълнени очаквания към себе си, ситуация или другите са ти донесли най-голямо разочарование? Ще се радвам да коментираш и да споделиш този пост в социалните мрежи.

Божието словo е най-доброто средство за формиране на нови очаквания, основани на правилна представа за себе си и живота. #bgbg2 #Godsword

Адаса

 

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.