На моето сърце – Стихотворение

“На моето сърце” е стихотворение във формата на разговор със себе си, окуражаване и покана за промяна на гледната точка. Стихотворението насочва вниманието към смиряване и приемане на живота с всичките му парадокси, противоречия и трудности. “На моето сърце” – стихотворение, призоваващо да погледнем на живота си през призмата на Божията любов, милост и суверенитет.

Укроти се мое сърце,

почини си от всички тревоги,

ти бързаш много… Закъде?

Бичът на времето те гони.

Укроти се, спри се, почини

и тоя все непасващ твой живот

със радост ти напълно приеми,

сместа от болка и любов.

Откажи се мое сърце

да търсиш богатство и слава.

Илюзии бляскави само са те,

а всъщност празна измама.

Всичко е наред, мило мое сърце,

дори и да не е от теб желаното.

И всеки ден е Божие зрънце

на благодат и милост, от началото. 

О, радвай се много, мое сърце,

защото живееш ти на скрито,

във сянката на Божиите ръце,

неоставено, завинаги покрито.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.