Разочарование от Бог

Чувствате ли разочарование от Бог? Често се случва разочарованието от живота, хората и обстоятелствата да прерасне в разочарование от Бог. То може да се промъкне през вратата на неотговорените молитви, неизпълнените очаквания и попарените надежди. Състоянието на разочарование от Бог може да влезе и да остане през вратата на тежки, неочаквани загуби и трагедии. Такива, които ни оставят разклатени в сърцевината на душите и поставят под съмнение всичко, в което вярваме.

Примери на разочарование от Бог в Библията

В Библията също има доста примери за хора, които в даден период от живота си се чувстват разочаровани от Бог. Най-яркият пример за това е Йов. След като загубва в рамките на съвсем кратък период от време богатството си, децата си и здравето си, вярата на Йов е изправена пред страшно изпитание.

С подобен проблем се бори и Ноемин в книгата Рут, след загубата на съпруга си и двамата си сина. При завръщането си от Моав в родната Юдея, където търси спасение от глада, тя дава следния отговор на хорския интерес.  „Не ме наричайте вече Ноемин (еврейски – моя очарователна), наричайте ме Мара (горчива, горестна), защото Всесилният ме изпълни с голяма горест. Оттук потеглих богата, а Господ ме върна бедна. Защо ще ме наричате Ноемин, когато Господ ме унизи и Всесилният ми прати нещастие?“ (Рут 1:20-21)

Ясно се вижда, че в размишленията и представите на Ноемин Бог е източникът на нейните загуби, нещастия и бедност. Съответно той е и  източникът на нейната мъка и разочарование.

Пример от живота

Калина е жена на средна възраст, която искрено търси Бога, познава Божието слово и се стреми да постъпва според него. За съжаление Калина още от детството си е имала доста труден живот. Родителите ѝ се развеждат, когато е в тинейджърска възраст и баща ѝ спира да поддържа връзка с нея. Калина се омъжва, но със съпруга си имат трудни взаимоотношения, защото той е емоционално дистанциран и не е в състояние да ѝ даде нужната подкрепа и любов.

В рамките на няколко години животът поднася на Калина още няколко удара – тя се разболява от рак на гърдата, майка ѝ почива, а мечтите и очакванията на Калина за по-добър и спокоен живот се срутват. Децата на Калина също я разочарават със своите житейски и професионални избори. Загуба след загуба, удар след удар – разочарованието от живота, от съпруга и от развитието на децата ѝ подмолно подкопават вярата и доверието на Калина в Бог. За нея става все по-трудно да се надява на Бог.

Разочарование от Бог – същност

Състоянието на разочарование от Бог, особено при вярващи хора, е обикновено скрито или съзнателно прикривано. В същността си то представлява заблуда и лъжа, която има огромни негативни последици. Заблудата се състои в изкривяване на характера и личността на Бога, преписвайки Му зли мотиви, пасивност, безчувствие, жестокост и т.н. „Защото ме смазва с вихрушка и умножава раните ми без причина. Не ме оставя да си отдъхна,а ме насища с горчивини. Ако бичът Му убива внезапно, Той се смее при изпитанията на невинните.“ (Йов 9:17,18, 23)

Друга основна лъжа е, че не може да Му се угоди, и при най-малкото провинение той сипе наказание след наказание. На всичко, което се случва в живота ни, започваме да гледаме като на цикъл от престъпление и наказание. А това в същността си е старозаветния закон, който е напълно изпълнен в Христос и чийто постановления Той премахна. „И като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста.“ (Колосяни 2:14)

Негативни последици върху отношението с Бог

Една лъжа води след себе си още десет лъжи, така че се изгражда една цяла конструкция от лъжи, които променят нашия светоглед и отношение към всичко. Това се отразява естествено върху отношението ни с Бог и общуването с Него. За нас става трудно да Му се доверим и да общуваме с Него, и да упражним вяра. И тъй като това е основата и тъкънта на общуването ни с Него, то бива подкопано и дори временно спряно. Много трудно е, даже почти невъзможно да се доверим и да чакаме помощ от някой, от който се чувстваме разочаровани и който дори считаме за източник на проблемите си. По този начин обаче се лишаваме и ограничаваме достъпа си до единствения истински Помощник, Приятел и Благодетел.

Негативни последици върху отношението към себе си

Лъжата за личността и характера на Бога, причинена от разочарование се пренася и в лъжи относно собствената личност. Когато човек е разочарован от живота, хората и обстоятелствата, и това разочарование е оставено да се развива, то започва да променя и виждането на човека за самия него. Човек започва да се възприема като необичан, изоставен, като провал, като ненужен. Неговата стойност се клати и започва да пада, той поставя под въпрос идентичността си. Настъпва объркване, съмнение, хаос и смут.

Негативни последици върху отношението с хората

Отношението към себе си влияе и на отношението към и с хората, особено ако в центъра на разочарованието стоят близки хора. Разочарованието, неизцелените травми и непростителността водят до издигане на вътрешни стени, изолация и затруднение да се дава и получава любов. Още по-лошо e, когато това стане постоянно състояние. Човек може да свикне да живеее в състояние на постоянна обиденост и онеправданост, дори да се пристасти към него. Тогава човек напълно приема и се слива с ролята си на жертва, на която всички са длъжни и от която нищо не зависи. По този начин се извършва една подмяна на идентичността с лъжлива. Когато обидата контролира, човек се възприема и идентифицира с нея.

Заключение

Виждаме, че коренът на разочарованието и пренасянето му върху Бог има дълготрайни и много сериозни негативни последици върху цялата ни личност, и всички сфери на живота. Накратко, заблудите в резулат на скрито разочарование от Бог сеят смърт и ни лишават от живота, който Бог желае да имаме.

Важно е да разпознаем това състояние и да се върнем обратно в положението на ненарушимо и непоклатимо доверие в Божията добронамереност и любов към нас, както и във вечните истини за Неговия характер. В следващия пост ще разгледаме подробно пътят на връщане и освобождение от разочарованието от Бог.

Често се случва разочарованието от живота, хората и обстоятелствата да прерасне в разочарование от Бог.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.