Терапия на безпокойството

Как да посрещнем безпокойството и тревожността? Каква e Божията терапия на безпокойствотo? Никой не е имунизиран срещу страх и безпокойство. Затова и Словото Божие е изпълнено с окуражителни и утешителни думи. Централното послание на Божията любов е: „Не се бой и не се безпокой! Довери ми се и постави надеждата си в Мен!“

Божията терапия на безпокойството се състои от 3 основни елемента – страхът от Господа, доверието в Него и фокусирането върху Него и Неговите приоритети, цели и планове за нас.

Корените на безпокойството

Безпокойството е разновидност или специфична изява на неверието. То включва  невъзможността да се получава от Господа поради колебание, двоеумие, съмнение и маловерие. Основната причина за безпокойството е стремежът ни за контрол върху нещата, хората и обстоятелствата, подхранван от гордост и его. Контролът е нашият път към сигурността и безопасността, което е основна потребност на всички човешки същества. Основен елемент е желанието да се подсигурим и защитим. Да се предпазим от нежелани събития или резултати от една страна, а от друга страна – да си осигурим даден желан резултат. Важно е да знаем, че Божията воля и желание е да ни развърже от всичките ни страхове, в които се корени безпокойството. Както и да ни изгради и укрепи в страха от Господа и във вяра и доверие към Него.

Страхът от Господа

Страхът от Господа е най-здравословният страх, тъй като ни подтиква да се отклоняваме от злото. (Притчи 8:13) Той действа като най-силния антидот и терапия срещу всички останали страхове и безпокойства. Бог нарича страхът от Него „начало на мъдростта“ (Притчи 1:7, 9:10, Псалм 111:10) и „извор на живот“, който ни прибавя дни (Притчи 10:27, 14:27). Страхът от Господа е отношението на страхопочитание и почит към Бога като към единственият Всесилен, Суверенен Бог, Създател и Господар на творението. Страхът от Господа е отношение, което разпознава и признава Бог, като единственият, Който има върховната власт над всичко и всеки. Като този, от Когото зависи дишането на всичко живо, Който казва и става, на Който принадлежи финалната дума, Съдията на живите и мъртвите.

Страхът от Господа е най-здравословният страх и най-ефективната терапия срещу всички останали страхове и безпокойства.

Чуйте Исусовите думи: „Не се бойте от тези, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да направят. Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от Него да се боите.“ (Лука 12:4-5) Бог не е някой, който ние можем да опитомим и да си го нагласим според нашите представи! Бог е страшен в Своята сила, премъдрост и святост! И когато ние Го разпознаваме и признаваме като такъв във всичките си пътища, ние започваме да растем в страха от Господа.

На кого и на какво се доверяваме

Вторият ключов елемент от Божията терапия на безпокойството е вярата или упованието в Бога. Не е трудно е да се доверим на някой, който заслужава доверие, показал се е верен и най-вече е напълно квалифициран да му доверим случая и проблемите си. Добрата новина е, че Бог отговаря на всички тези условия! Де факто Той отговаря на всички тези условия повече от който и да е човек! В Лука 12 глава Господ Исус Христос ни напомня основните причини да се доверим на Бог и по този начин да конфронтираме безпокойствата си.

Първото основание за упражняване на доверие е Божията любов и приятелство. Бог ни е дал най-голямото доказателство за любовта си в лицето на Господ Исус Христос – Неговата смърт, живот и възкресение, като е отворил Път за завръщане към Него, изкупление и трансформация. Христос нарича тези, които Го приемат „Негови приятели.“ (Лука 12:4)

Доверие в Божието пълно познаване и грижа

Второто основание е Божието уверение в нашата безмерна стойност и скъпоценност за Него. Няма нищо в творението, което не е в обсега на Неговата грижа и внимание. Но основният Му фокус сме ние хората и особено тези, които са избрали да Му се доверят и да Го направят свой Господ и Господар. Божието интимно знание, познаване и грижа са съвършени и пълни. Той знае всичкo за нас – от броя на космите на главите ни до най-интимните ни мисли, желания и нужди; думите, които още не сме казали, и стъпките, които още не сме направили. Това пълно и интимно познаване на нас и нуждите ни е толкова разтърсващо и удивително!

Давид посвещава един цял Псалм във възхвала на Божието всезнание, промисъл и грижа за всеки индивидуално. От това прекрасно откровение се ражда и следната молба: „Изпитай ме, Боже, и разбери сърцето ми! Подложи ме на изпитание и разбери моите тревожни мисли! Виж дали не вървя по лош път, води ме по вечния път!“ (Псалм 139:23-24)

Безполезността на безпокойството

Третото основание е напомнянето, че ние нямаме контрол и власт върху повечето неща, за които се безпокоим. Бог с любов ни напомня безполезността на безпокойството, което не води до промяна на обстоятелствата или проблемите, но единствено ни натоварва и ограбва радостта ни. Същевременно Той насочва вниманието ни към Него като Този, Който управлява и се грижи за творението. „И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И така, ако и най-малкото нещо не можете да направите, защо се безпокоите за друго?“ (Лука 12:25-26)

Кое е нашето най-важно

Третият елемент от Божията терапия на безпокойството са правилните приоритети. Бог ни наставлява да направим Него и взаимоотношението с Него наш основен приоритет и цел като оставим грижата за всичко останало на Него. „И така, не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте; …. вашият Отец знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.“ (Лука 12:29-31)

Когато изберем да прехвърлим фокуса от това, което ни причинява страх и безпокойство към любовта и грижата Божия, когато всеки ден активно търсим Неговото присъствие и снабдяване, ние можем да се успокоим и починем от усилията да контролираме нещата, и истински да се радваме и наслаждаваме на живота.

Когато изберем да се фокусираме върху Божията любов и грижа, а не върху източниците на безпокойството ни, тогава си почиваме от усилията да контролираме нещата, и можем да се радваме на живота.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.