Създадени за приключения

Как гледате на живота си? Знаете, ли че сте създадени за приключения и екшън?

Не сте ли забелязали, че още от деца приключенията ни привличат неудържимо. Ние си мечтаем за приключения, четем за приключения, гледаме приключения, отъждествяваме се с героите на приключенията. Може би сме създадени за приключения? Но какво е всъщност приключение?

Създадени за приключения – значение

Думата приключение или авантюра е от латински произход „adventuras“, което означава нещо ще се случи, случва се, случка, история, събитие, действие, начинание. Глоголът има значение на пристигам (оттук идва и думата Advent – времето на очакване и подготвка на Рождество Христово).

Тълковните и синонимни речници (бълг. и англ.) ни дават следните определения и разширени значения:

  • Необичайна, вълнуваща и потенциално опасна дейност или преживяване, или вълнението в резултат на тази дейност.
  • Дейност, която включва опасност или непознати рискове.
  • Вълнение, желание и готовност да се правят нови, необичайни или рисковани неща.
  • Рисковано начинание с незнаен изход и резултат.
  • Начинание, преживяване, шанс, риск, време, предприятие, смелост
  • Случка, събитие, авантюра, похождение, премеждие, перипетия, произшествие, одисея, патила, инцидент.

Ето и значението на глагола:

  • Излагам се на опасност или загуба
  • Опитвам
  • Продължавам въпреки риска
  • Поемам риск, осмелявам се, имам куража да

Антонимът или противоположното на приключение е досада и скука.

Да се осмелим да започнем приключението

Имате ли мечти и идеи, които сте потиснали или постоянно пренебрегвате? Чувствате ли, че напоследък мисълта за определено начинание, проект или дейност продължава да ви преследва? Най-вероятно ви спират различни страхове, особено страхът от провал и загуба, и чувството на несигурност и неадекватност.

Ние не сме създадени за досада и скука, а за приключения и екшън.

Осмелете се! Опитайте! Поемете риска! Започнете приключението! Повярвайте, че сте създадени за нови, вълнуващи събития и преживявания. Не сте създадени за досада и скука. Създадени сте за екшън. Опрете се на Божията сила с пълна увереност, че Бог е снабдил всичко, което ви е необходимо, за да изпълните призива и предназначението си. А ако вече сте започнали, но нещо ви е спряло, започнете отново, не се отказвайте! Помнете, че имате най-силния Помощник, който ви обещава помощ във всичко.

Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница. (Исая 41:10)
ОСМЕЛИ СЕ! ОПИТАЙ!
ЗАПОЧНИ ПРИКЛЮЧЕНИЕТО!

Животът на вяра – приключения с Бога

Ние не случайно копнеем за приключения. Основната причина за това е, че сме създадени за приключения. Животът ни на тази земя е едно голямо приключение и пътуване. Той съдържа всички елементи на една приключенска история –  главен герой, злодей(и), съюзници, инциденти, предателства, трудности за преодоляване, открития. Не липсват и кулминациионните точки и моменти. И най-важното: чрез приключението главният герой преживява метаморфоза. Приключението го променя. Той преоткрива себе си, получава ново разбиране за нещата.

Бог ни кани с Него на най-голямото възможно приключение – животa на вяра. Той ни дава Духа Си като наш Спътник, Съветник, Утешител, Помощник, най-добър Приятел и източник на сила. Приключението е пълно с опасности, трудности, неочаквани обрати, загуби. То е непредвидимо и рисковано. Ние се научаваме, че нямамe контрол върху резултатите и върху другите герои. Също така се учим да продължаваме въпреки риска и страха; да не се предаваме и да следваме Бога с доверие в местата, в които ни води.

Когато кажем ДА на Божията покана и решим да поемем риска да Му се доверим, приключението започва. Вярата е билета, който ни прави участници. Целта е да намерим скритото съкровище на Живота, Истината и Любовта. Приключението е път на пристигане и завръщане – към истинските, вечни неща, към Бог, към себе си и към другите.

Създадени за приключения – готовност

Готови ли сме за приключения и екшън? Можем ли да се изложим на опасности и загуби за да придобием това, което сърцата ни копнеят?  Готови ли сме за нови, необичайни и рисковани неща?

Нека се осмелим, нека поемем риска на вярата, нека не спираме и не се отказваме въпреки трудностите. Бог обещава, че приключението и краят му ще надминат очакванията ни. Главният герой на нашата лична история ще бъде хилядократно обезвъзмезден и компенсиран за всичко преживяно. Нещо повече, неговата малка история ще стане част от най-голямата любовна история, историята на вечния Бог и неугасимата Му любов към всеки един от нас. История на изкупление и възстановяване.

Пътят е отворен и ни чака

Божията воля е да живеем истински, и да Му доверим в приключението ЖИВОТ. Той желае да имаме успех във всичко, което е намислил за нас. В Христос Той вече ни е предоставил нужната екипировка, оръжия, помощници и средства да преминем успешно през всяка стъпка до края

Нека не се страхуваме от новото и непознатото, което лежи пред нас. Защото не сме сами. Пътят е отворен и ни чака.

И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. (Матей 28:20)

Животът на вяра е най-голямото възможно приключение.

Адаса

Spread the word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.